Hygienické podmínky pro konání kurzů od 25. 5. 2020

Vážení klienti,
pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování na lekcích od 25. 5. 2020 následujících pravidel:


  1. Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění.
  2. Bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, stojany s desinfekcí jsou viditelně označeny ve vstupním foyeru.
  3. Jsme moc rádi, že už můžete použít šatnu a sprchu (kurzy lady latino). Prosím omezte však čas strávený v nich na nezbytné minimum.
  4. V taneční škole přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu – například při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
  5. Přestože je již povoleno sportovat i ve vnitřních prostorech bez roušky, je zatím nutné mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku nosu a úst s sebou a používat ji všude uvnitř budovy mimo samotného sálu nebo v baru, pokud sedíte u stolu. Roušku je potřeba mít nasazenou při příchodu do taneční školy, ve foyeru, v šatně či v prostoru pro přezouvání a všude tam, kde se vyskytuje více lidí. Tančí-li jednotivec (kurzy lady latino), může si roušku odložit, tančí-li pár (kurzy pro dospělé), který sdílí společnou domácnost nebo tvoří pár i v soukromém životě, může si během tance roušku odložit. Lektoři a další personál školy zatím roušky nosí neustále.
  6. Do sálu vstupujte až na základě pokynu našeho personálu. Po celou dobu konání lekce bude v sále v provozu ventilace, která zajišťuje výměnu vzduchu samostatným přívodem pro každý ze sálu zvlášť ze střechy domu. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině.
  7. Před odchodem z našich prostor znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Taneční škola zajišťuje denní úklid a dezinfekci prostor, takzvané touch pointy (např. kliky u dveří, vodovodní baterie a umyvadla, místa pro odkládání věcí apod.) dezinfikujeme buď pravidelně každou hodinu, nebo po skončení jedné lekce a začátku lekce následující skupiny.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál.

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení vlády nebo situace v prostorech, ostatní pravidla vyplývající z našich obchodních podmínek zůstávají v platnosti nadále tak, jako tomu bylo dříve.

V Praze dne 24. 5. 2020

Kontaktujte nás

E-Mail

mail@vavruska.info
E-mailové dotazy preferujeme, odpovídáme obratem, můžete nám také napsat přes Messenger.

Telefon:

732 88 88 99 (mobil a WhatsApp)
226 25 82 62 (kancelář)
Telefonujte, prosím, v pracovní dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Poštovní adresa a pokladna:

Taneční škola Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
120 00 Praha 2
Otevírací doba pokladny:
Pokladna je dočasně uzavřena, kancelář funguje standardně dále. V případě potřeby si můžete předem sjednat osobní schůzku.

Napište nám


Newsletter

Chcete být informování o všem, co se v taneční škole děje?