Hygienické podmínky pro konání kurzů od 10. 9. 2020


Vážení klienti,
po znovu obnovení provozu taneční školy jsme si vyzkoušeli v kurzech, které se konaly od května do července, co všechno je vzhledem k aktuální situaci možné udělat pro bezpečný průběh tanečních kurzů a snažili jsme se v maximální možné míře připravit se na podzimní sezónu. Klienti, kteří navštěvovali odložené jarní / letní kurzy, vám jistě potvrdí, že situaci nepodceňujeme a udělali jsme řadu provozních změn vedoucích k prevenci proti šíření onemocnění Covid-19. Rádi bychom vás na této stránce informovali o provozních pravidlech a opatřeních v čase koronaviru, prosíme vás o jejich dodržování a spolupráci. Chceme rozdávat radost tancem, ale zároveň se chovat odpovědně.Společná pravidla a opatření:

 1. Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Klientům se zjevným projevem respiračního onemocnění nemusí být umožněn vstup na lekci.
 2. Bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, stojany s desinfekcí jsou viditelně označeny ve vstupním foyeru.
 3. V taneční škole přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu – například při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
 4. Sály v paláci Žofín a ve Slovanském domě jsou nadzemní, mají velká okna po celé jedné straně sálu, jimiž větráme v průběhu lekcí a sál důkladně vyvětráme po odchodu jedné a příchodu druhé skupiny. Sál v Obecním domě se také nachází v prvním nadzemním podlaží, má stropní okna a samostatnou nucenou cirkulaci vzduchu nasávaného na střeše budovy. Oba sály v paláci Charitas na Karlově náměstí, které se nacházejí v podzemí, mají také každý svůj vlastní přívod a odvod vzduchu na střechu budovy s nucenou cirkulací vzduchu, která funguje nepřetržitě během kurzů, vzduchotechnika je pravidelně dezinfikována.
 5. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině. U větších kurzů pro mládež a dospělé jsme upravili rozvrh tak, aby mezi jednou a druhou skupinou byla 30 minutová přestávka, skupiny se vzájemně nepotkávaly a sál se stihl během přestávky důkladně vyvětrat. Do sálu proto prosím vstupujte až na základě pokynu našeho personálu.
 6. Zajišťujeme pravidelnou dezinfekci prostor, všechny takzvané touch pointy (např. kliky u dveří, vodovodní baterie a umyvadla, místa pro odkládání věcí apod.) dezinfikujeme buď pravidelně každou hodinu, nebo po skončení jedné lekce a začátku lekce následující skupiny.

 7. Před odchodem z našich prostor znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.


Pravidla základních kurzů pro mládež:

 1. V základní kurzech pro mládež je vstup na lekce povolen pouze se zakrytím dýchacích cest pro tanečníky i diváky. S používáním roušek prosím počítejte i při tanci, detaily vysvětlíme na úvodní vyučovací lekci po prázdninách.
 2. Přítomnost jednoho z rodičů jako divácký doprovod (s gardenkou) je na lekci aktuálně povolena, účast dalších diváků na lekci není aktuálně vhodná.
 3. V případě zhoršování situace a nařízení MZČR máme připravený scénář rozdělení kurzů na více menších skupin a tím ke snížení jejich kapacity. U nedělních kurzů by se jeden týden lekce konala v dopoledních či odpoledních hodinách a druhý týden ve večerních hodinách, u kurzů ve všední dny by se lekce konaly ob-týden (spravedlivé střídání rozdělených kurzů).
 4. Náhrady lekcí nejsou aktuálně povoleny, aby nedocházelo k promíchávání uzavřených oddělených skupin jednotlivých kurzů a případnému šíření nákazy napříč mezi kurzy. Připravujeme možnost náhradních bonusových lekcí po skončení kurzu.
 5. Aktuální rozpisy lekcí jsou platné, pokud by došlo k zákazu konání lekcí, budou kurzy přerušeny a lekce nahrazeny v příznivějším období (včetně roku 2021).


Pravidla tanečních tréninků pro dospělé páry a tréninky Lady latino:

 1. Na tanečním tréninku pro dospělé se jedná o malé skupiny obvykle do nebo okolo 50 osob, pár tvoří lidé sdílející společnou domácnost, v kurzech nedochází ke střídání partnerů a mezi páry lze dodržovat rozestupy.
 2. Ve skupinách lady latino se jedná o sólový tanec (nikoliv párový) a není nutný těsný kontakt s cizím člověkem, lze dodržovat rozestupy, kapacita v zrcadlovém sále je okolo dvanácti osob na lekci.
 3. Vstup na lekce a do společných prostor sálů (šatna, foyer, WC) je povolený jen se zakrytím dýchacích cest. Během sportovního výkonu nebo konzumaci občerstvení během přestávky rouška není na základě výjimky MZČR povinná.
 4. Snažíme se také o eliminaci rizik při promíchávání uzavřených oddělených skupin, proto případné náhrady v paralelních skupinách jsou možné jen s rouškou i během tance - detaily vám podrobněji vysvětlíme na první vyučovací lekci.
 5. Termín zahájení kurzu zůstává v platnosti, pokud by došlo k zákazu konání lekcí, budou kurzy přerušeny a lekce nahrazeny ve 100% rozsahu později v příznivějším období (včetně roku 2021). Přerušené jarní kurzy jsme klientům v plném rozsahu již stihli nahradit.

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení vlády nebo situace v prostorech, ostatní pravidla vyplývající z našich obchodních podmínek zůstávají v platnosti nadále tak, jako tomu bylo dříve.

V Praze dne 10. 9. 2020

Kontaktujte nás

E-Mail

mail@vavruska.info
E-mailové dotazy preferujeme, odpovídáme obratem, můžete nám také napsat přes Messenger.

Telefon:

732 88 88 99 (mobil a WhatsApp)
226 25 82 62 (kancelář)
Telefonujte, prosím, v pracovní dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Poštovní adresa a pokladna:

Taneční škola Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
120 00 Praha 2
Otevírací doba pokladny:
Pokladna je dočasně uzavřena, kancelář funguje standardně dále. V případě potřeby si můžete předem sjednat osobní schůzku.

Napište nám


Newsletter

Chcete být informování o všem, co se v taneční škole děje?