Česky / English Praha / Plzeň

Video sylabus pro účastníky kurzů

Tato stránka je určena pro všechny účastníky aktuálně probíhajících tanečních kurzů pro vysokoškoláky. Najdete zde video sylabus s tanci a figurami probíranými v rámci jednotlivých kurzů.

Protože se jedná o studijní materiály určené pouze pro účastníky kurzů, přístup na tuto stránku je omezený heslem, které mají účastníci kurzů uvedeno na své průkazce.

Průkazku obdrží každý účastník kurzu, který je řádně přihlášen do aktuálně probíhajících kurzů a má uhrazeno kurzovné, u prezence na první lekci.


Zadejte své heslo ...


Video sylaby poskytujeme ZDARMA jako bonus pro účastníky našich kurzů.


Mediální prezentace využívá javascriptovou aplikací fancyBox™. Funkčnost je zaručena nejnovější verzí webového prohížeče Mozilla Firefox na platformě Windows a pluginu Adobe Flash Player. Na jiné platformě a/nebo porhlížeči může být některá část webu funkční s omezením.