Česky / English Praha / Plzeň

Novinka: Taneční "padesát pět plus"

Kurzy 55+ jsou novinkou ve sféře tanečních kurzů. Svým zaměřením i náplní oslovují zralou věkovou kategorii, která od kurzů tance očekává mnohem více, než se jen naučit základní kroky a variace.

Předností kurzů 55+ je výuka přizpůsobená potřebám, přáním a možnostem zájemců o tanec stejné věkové kategorie. Věk padesát pět let a více je samozřejmě jen orientační, navštěvovat kurzy samozřejmě mohou i mladší dámy či pánové. Důraz je kladen zejména na celkový projev tanečního páru, na důstojnost, přirozenost a eleganci. Pod vedením generačně příslušných lektorů s mnohaletou praxí zaměřenou právě na dospělou populaci se z tanečních kurzů stává oblíbené místo pro pravidelná společenská setkávání, kde vládne sounáležitost a přátelská atmosféra.

V průběhu kurzů zjistíte, že věk není v tanci rozhodující, že při tanci elegantně vypadat a dobře se cítit není pouze výsadou mládí. Ze zkušeností máme ověřeno, že se naši věkově zralí absolventi stávají na tanečním parketu často inspirací i pro mnohem mladší ročníky.

Taneční kurzy 55+ poskytují manželským nebo partnerským párům nejenom rozšíření znalostí a dovedností se zdravým pohybem v příjemném prostředí, ale rovněž nové téma společného zájmu, kulturní náplň nedělních večerů, příležitost hezky se obléknout a pobavit se. A pokud dostanete pozvánku na ples, na taneční parket vykročíte bez obav.

Lektoři tanečních kurzů:

Taneční kurz vedou zkušení taneční mistři Zdeněk Řehák a Dušana Jirovská.

Cena a délka kurzů:

1.900 Kč za osobu, 3.800 Kč za pár za 10 dvouhodinových lekcí (2x 45 minut).

Termín konání a přihlášky:

Tyto kurzy jsou novinkou v naší nabídce, nejbližší kurz je naplánovaný na neděli od 18.00 hodin od 7. ledna 2018 v paláci Charitas na Karlově náměstí 5. Zájemci prosím přihlaste se e-mailem na adrese mail@vavruska.info (stačí zaslat jméno obou partnerů a kontaktní údaje). Všechny další potřebné informace Vám pošleme e-mailem nazpět, kurzovné se platí až na 1. lekci v lednu.