Česky / English Praha / Plzeň

PŘIPRAVUJEME: Taneční "padesát pět plus"

Kurzy 55+ jsou novinkou ve sféře tanečních kurzů. Svým zaměřením i náplní oslovují zralou věkovou kategorii, která od kurzů tance očekává mnohem více, než se jen naučit základní kroky a variace.

Předností kurzů 55+ je výuka přizpůsobená potřebám, přáním a možnostem zájemců o tanec stejné věkové kategorie. Věk padesát pět let a více je samozřejmě jen orientační, navštěvovat kurzy samozřejmě mohou i mladší dámy či pánové. Důraz je kladen zejména na celkový projev tanečního páru, na důstojnost, přirozenost a eleganci. Pod vedením generačně příslušných lektorů s mnohaletou praxí zaměřenou právě na dospělou populaci se z tanečních kurzů stává oblíbené místo pro pravidelná společenská setkávání, kde vládne sounáležitost a přátelská atmosféra.

V průběhu kurzů zjistíte, že věk není v tanci rozhodující, že při tanci elegantně vypadat a dobře se cítit není pouze výsadou mládí. Ze zkušeností máme ověřeno, že se naši věkově zralí absolventi stávají na tanečním parketu často inspirací i pro mnohem mladší ročníky.

Taneční kurzy 55+ poskytují manželským nebo partnerským párům nejenom rozšíření znalostí a dovedností se zdravým pohybem v příjemném prostředí, ale rovněž nové téma společného zájmu, kulturní náplň nedělních večerů, příležitost hezky se obléknout a pobavit se. A pokud dostanete pozvánku na ples, na taneční parket vykročíte bez obav.

Lektoři tanečních kurzů:

Taneční kurz vedou zkušení taneční mistři Zdeněk Řehák a Dušana Jirovská.

Tyto kurzy plánujeme vypsat od ledna 2018, konat se bude pravděpodobně v neděli odpoledne nebo večer. V případě zájmu o tento typ kurzu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese mail@vavruska.info, ideálně do poloviny října 2017. O termínu konání Vás budeme přednostně informovat.