Česky / English Praha / Plzeň

Storno přihlášky

Vážení klienti, pokud jste se přihlásili do kurzu a nyní potřebujete svoji přihlášku stornovat, vyplňte prosím následující formulář.

Máte-li již uhrazené kurzovné, vyplněný formulář slouží jako podklad pro vrácení platby.Vyplňte prosím následující formulář:

kurz: Váš variabilní symbol:

Pokud jste od nás dostali výzvu k platbě bankovním převodem či složenkou, doplňte prosím svůj variabilní symbol. Pokud se Váš kurz měl platit v hotovosti až na první lekci a svůj variabilní symbol proto zatím neznáte, nechte kolonku prázdnou.

jméno: přijmení:

Vyplňte své jméno a příjmení, v případě dětských kurzů jméno a příjmení dítěte (účastníka kurzu), v případě párových kurzů pro VŠ a dospělé jméno a příjmení přihlašovatele - toho z páru, kdo přihlášky vplňoval a uvedl sebe na prvním místě.

e-mail:

Pokud jste kurzovné ještě neuhradili, stačí nám ke stornování Vaší přihlášky tyto údaje. Pokud máte již kurzovné uhrazené a chcete platbu vrátit, zaškrtněte políčko zvlášť a pokračujte prosím dále.

vrátit platbu:

Prohlašuji, že jsem seznámen/a se Všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele kurzů Taneční školy Vavruška (dále jen VOP) a z nich vyplývajícími stornopodmínkami. Souhlasím se zrušením objednaného místa v kurzu, který jsem specifikoval/a na začátku tohoto formuláře, přihlášeného na jméno, které jsem vyplnil/a do tohoto formuláře. Prohlašuji, že v případě párového kurzu jsem oprávněn/a jednat i za svého partnera/partnerku. V případě, že účastník kurzu, jehož jméno jsem uvedl/a na začátku tohoto formuláře, je nezletilý, prohlašuji, že jsem jeho zákonný zástupce a jsem oprávněn/a za něj jednat. Pokud je kurz celý nebo z části zaplacený, souhlasím s odečtením stornopoplatků (dle VOP) a vrácením zbývající části kurzovného na účet, který jsem specifikoval/a v tomto formuláři.

Za co se platí stornopoplatek a jak se mu vyhnout:
Ve stornopoplatku jsou zahrnuty administrativní náklady na přijetí a následné zrušení Vaší přihlášky - zaslání úvodního dopisu, zaúčtování došlé platby, odeslání a zaúčtování vratné částky, u kurzů pro mládež účast na Seznamovacím večeru (pokud již proběhl), vyrobení průkazky apod. Dále je ve stornopoplatku také zohledněn fakt, že Vám v kurzu držíme místo na úkor jiných zájemců, často mnoho týdnů či měsíců - např. u Základních kurzů pro mládež i déle než půl roku, a pokud se odhlásíte v okamžiku, kdy je kurz již obsazený a do jeho zahájení zbývá např. den, týden či měsíc, Vaše uvolněné místo se již nemusí obsadit novým zájemcem. Pokud už tedy z jakéhokoliv důvodu rušíte účast v kurzu, do kterého jste se závazně přihlásil/a, je ideální za sebe najít náhradníka a finančně se mezi sebou vypořádat. V takovém případě Vám nebudeme účtovat žádné stornopoplatky, změníme Vaše jméno a kontaktní údaje za náhradníkovy, a to zcela zdarma!


Jméno a příjmení stornovatele: