Česky / English Praha / Plzeň

O nás

Existuje mnoho důvodů, proč si myslíme, že naše taneční kurzy jsou nejlepší, které si můžete vybrat. Ať už jsou to krásné taneční sály v centru Prahy, přátelský přístup tanečních mistrů i jejich asistentů, schopnost naučit Vás elegantně tančit, moderním způsobem výuky Vás zasvětit do podstaty jednoho z nejkrásnějších umění anebo Vás po náročném dni v práci či ve škole příjemně pobavit a zrelaxovat.

To všechno bychom o sobě mohli tvrdit, ale nevíme, zda byste si to nevyložili jen jako neskromnou samochválu. Ve skutečnosti totiž špičkovou taneční školu poznáte především podle spokojených absolventů.


Staňte se s námi i Vy hvězdami tanečních parketů

Jsme proto velmi hrdí na to, že si naše taneční kurzy vybírá každý rok více lidí a podle neoficiálních odhadů (nezávisle auditované statistiky neexistují) jsme se stali největší klasickou taneční školou v České republice. Mnohem více než o počty klientů nám ale jde o to, s jakým pocitem z našich kurzů odcházíte. To je totiž hlavním měřítkem toho, zda práci, kterou děláme, děláme dobře. Na konci každého kurzu proto zjišťujeme formou anonymní ankety spokojenost jeho účastníků. Jaké jsou jejich výsledky, se dozvíte v sekci ohlasy na kurzy.

Pořádání tanečních kurzů má v českých zemích obrovskou tradici, která sahá až k dobám národního obrození. Hlásíme se k tomu nejlepšímu, co z této tradice pochází, ale nežijeme minulostí. Naopak, snažíme se o to, aby taneční nezůstaly jen přežitkem minulosti, ale aby jejich forma i způsob vedení odpovídaly 21. století. Vycházíme z celosvětových moderních tanečních trendů a do naší činnosti si z nich bereme to, co pokládáme za nejlepší. Snažíme se jít dál svojí cestou a těšíme se, že po ní půjdete spolu s námi.

Nechlubíme se cizím peřím - všichni tanečníci, jejichž fotografie na těchto internetových stránkách najdete, jsou skuteční klienti Taneční školy Vavruška. Staňte se jimi i Vy!